Vår verksamhet

Familjeläkargruppen Odenplan är en etablerad husläkarmottagning som funnits i kvarteren kring Odenplan i över 20
år. Vi är en verksamhet inom Praktikertjänst AB som arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Vår mottagning utgör
den naturliga förstahandskontakten för alla hälsoproblem som ej kräver sjukhusets resurser. Vi erbjuder en personlig
sjukvård, omvårdnad och rådgivning för alla oavsett ålder, sjukdom och hälsotillstånd.
Vi finns i Läkarhuset vid Odenplan.

Vi på Familjeläkargruppen Odenplan arbetar i sammanhållen journalföring med andra vårdgivare via journalsystemet
Take Care. För mer information se  1177.se  eller kontakta oss på mottagningen.

Välkommen!