Vi har öppet alla helgfria vardagar 08:00 – 17:00


08-587 676 10   1177 Vårdguiden 

Ring till din läkare för tidsbokning, telefontid  08:30 – 09:15
Öppen mottagning till sköterskor och läkare är tillsvidare stängd!

Vid specifika frågor ang vaccinering, vänligen ring efter 13:00.

För bokning av sjukresor: Ring mellan 13:00 – 15:00

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra
smittspridning av covid-19. Om du har feber, hosta, snuva, halsont eller
varit frisk mindre än 48 timmar ska du stanna hemma och boka om din tid.
För mer info se 1177 Vårdguiden


VACCINATIONSKAMPANJ FÖR RISKGRUPPER OCH PERSONER ÖVER 65 ÅR
Säsongsinfluensa och lunginflammation
Kampanjperiod 9 november 2021 till 28 februari 2022

OBS! INGA DROP-IN TIDER, ENDAST TELEFONBOKNING!

Välkommen att ringa för tidsbokning fr o m måndag 25 oktober
kl 08:00-09:00 måndag-fredag, telefonnummer 08-587 676 35
Övrig tid hänvisar vi till mottagningens telefon kl 10:00-16:00
måndag-fredag, telefonnummer 08-587 676 10
Vaccinationstider: Onsdag, Torsdag kl 16:30 -18:00, plan 1

Vänligen avboka din tid om du har förkylningssymtom eller får förhinder!Tidsbokning för Covid-vaccination:
Vi vaccinerar riskgrupper som är listade på Familjeläkargruppen Odenplan.

Ring måndag – fredag 08:00 -17:00
08-587 676 10


Tredje dosen covid-vaccin


I dagsläget är det inte bestämt när Familjeläkargruppen Odenplan kan börja vaccinera. Vi inväntar mer information.


2021-09-28 har Folkhälsomyndigheten beslutat att rekommendera en tredje dos covid-vaccin till boende vid SÄBO, personer med hemtjänst och hemsjukvård samt de som är födda 1941 eller tidigare, om det gått minst sex månader sedan de fått andra dosen vaccin.

På måndag 4 oktober öppnar bokningen till vaccinationsmottagningarna för de som är 80+. Bokning sker via appen Alltid Öppet eller via telefonbokning 08-428 429 30, alla dagar kl 08:00-19:00.
Personer som är födda 1941 och tidigare kommer även att få ett brev hem inom ett par veckor med information om hur de ska boka sin vaccinationstid antingen via appen Alltid Öppet eller via telefonbokningen.

Läs mer om tidsbokning på 1177 Vårdguiden


Information angående vaccinering mot covid-19

Vi hänvisar till 1177 Vårdguiden för uppdatering gällande covid-19.

Vi kommer att följa Region Stockholms riktlinjer och rekommendationer
avseende prioritering av vilka som ska erbjudas vaccination.
Vaccination mot Covid-19


Kontakt med din läkare per video

För att boka ett videomöte kontakta din läkare på telefontiden 08:30-09:15
alternativt 1177 Vårdguiden. Tjänsten är till för dig som är listad hos oss.


Återbud
Återbud kan lämnas dygnet runt på vår telefonsvarare: 08-587 676 10. Observera att återbud måste lämnas senast 24 timmar innan bokat besök. Vid sent återbud debiteras 400 kr! Läs mer här

Ny Patient?
Den som redan är listad på annan vårdcentral i Region Stockholm kan ställa sig på väntelista. Vi har i dagsläget cirka 13 månaders kötid. Läs mer här