Vaccination

Hos oss kan du bland annat vaccinera dig inför resor, mot säsongsinfluensan samt mot fästingburen encefalit (TBE).
Kontakta din läkare eller sköterska inför en vaccination. För vaccin inför resa är det viktigt att kontakta oss minst
4 veckor innan avresa.

För mer information angående resevaccinationer se Vaccinationsguiden

 Prislista vaccin

Om vaccination mot Covid-19

Vaccination mot fästingburen encefalit (TBE)
Kontakta din läkare för att få en ordination för vaccination innan du bokar en tid till distriktssköterska eller sjuksköterska.
(Gäller EJ om det är en påfyllnadsdos)
Telefonnummer 08-587 676 10
Vaccinationen kostar 400 kronor för vuxna och 350 kronor för barn.

Information om TBE-vaccination: Stockholm/Tema/Vaccination-mot-TBE

COVID19-VACCINATION

Vi vaccinerar patienter som tillhör riskgrupp med vaccindos 1-2, och även påfyllnadsdos för patienter över 80 år om det
har gått minst tre månader sedan de fick sin andra dos vaccin. Vi vaccinerar i första hand de patienter som är listade på
Familjeläkargruppen Odenplan.
Även de som saknar personnummer eller arbetar på ambassad kan kontakta oss för vaccination.
Ring måndag – fredag, 08:00 – 17:00, 08-587 676 10

Övriga patienter hänvisas i första hand till vaccinationsmottagningar i Region Stockholm via appen Alltid Öppet eller via
telefonbokning 08-428 429 30, alla dagar 08:00 – 19:00.
Även riskgruppspatienter och patienter äldre än 80 år, såväl som övriga patienter kan boka tid för vaccination via appen
Alltid Öppet eller via telefonbokning 08-428 429 30, alla dagar 08:00 – 19:00.

Läs mer om tidsbokning på 1177.se

Information angående vaccinering mot covid-19

Vi kommer att följa Region Stockholms riktlinjer och rekommendationer
avseende prioritering av vilka som ska erbjudas vaccination.
Vaccination mot Covid-19