Inför ditt besök

Om du har en tid bokad hos oss anmäler du detta i vår reception på plan 11.
Receptionens öppettider är måndag-fredag klockan 8:00–16:30

Våra receptionister och sekreterare kan bl.a. hjälpa dig med att:
• Lista dig hos oss
• Hämta remisser och intyg
• Avboka ditt besök

Avbokning av besök ska göras senast 24 timmar före inbokad tid. Vid sent återbud eller
uteblivet besök debiteras du enligt gällande regelverk. Detta gäller även barn under 18 år
samt för dig som har avgiftsfri sjukvård.
Du kan lämna återbud dygnet runt!
Avgift för sent återbud eller uteblivet besök 400 kr

Du kan kontakta våra sjuksköterskor per telefon för att avboka ditt besök: 08-587 676 10

Undantag från uteblivandeavgift gäller fortsatt efter 1 april 2022
Folkhälsomyndighetens rekommendation kvarstår att vuxna och barn ska stanna hemma om de har
symtom som kan vara tecken på covid-19. Avbokningar på grund av exempelvis halsont, snuva,
feber eller hosta ska därför fortsatt accepteras som giltigt skäl. Uteblivandeavgift ska därmed inte
debiteras, även om avbokningen sker mindre än 24 timmar före en planerad vårdkontakt.
Villkoret är att patienten kontaktar mottagningen och meddelar förhindret innan den bokade tiden.