Astma- och KOL-mottagning

Välkommen till vår Astma- och KOL-mottagning!

Den 3 oktober 2016 startade vi upp vår Astma- och KOL-mottagning för dig som är listad hos
oss på Familjeläkargruppen Odenplan.

Vi är certifierade inom Astma och KOL. Vi hjälper dig som har kroniska luftvägsbesvär och ger
dig extra stöd.

Vi erbjuder dig:
– Utredningar av lungfunktionen efter remiss från din läkare
– Uppföljning av medicinering
– Patientutbildning inom astma, KOL och allergi
– Motiverande samtal vid rökstopp
– Genomgång av inhalationsteknik
– Samarbete med fysioterapeut för bland annat KOL-skola och för att komma igång med
fysisk aktivitet
– Samarbete med dietist och arbetsterapeut

Vår astma- och KOL-sköterska, Christina Hesselbäck, är specialistutbildad inom området
astma, KOL och allergier och arbetar i samråd med din läkare.

Vår mottagning registrerar i Luftvägsregistret för att kunna följa upp kvaliteten i den vård vi ger.