Astma- och KOL-mottagning

Välkommen till vår Astma- och KOL-mottagning!

Den 3 oktober 2016 startade vi upp vår Astma- och KOL-mottagning för dig som är listad hos
oss på Familjeläkargruppen Odenplan.

Vi är certifierade inom Astma och KOL. Vi hjälper dig som har kroniska luftvägsbesvär och ger
dig extra stöd.

Vi erbjuder dig:
– Utredningar av lungfunktionen efter remiss från din läkare
– Uppföljning av medicinering
– Patientutbildning inom astma, KOL och allergi
– Motiverande samtal vid rökavvänjning
– Genomgång av inhalationsteknik
– Samarbete med fysioterapeut för bland annat KOL-skola och för att komma igång med
fysisk aktivitet
– Samarbete med dietist och arbetsterapeut

Vår astma-/KOL-sjuksköterska, Christina Hesselbäck, är specialistutbildad inom området
astma, KOL samt allergier och arbetar i samråd med din läkare.
Tidsbokning och rådgivning: tisdagar kl.13.00-13.30, 08-587 676 40.

Vår mottagning registrerar i Luftvägsregistret för att kunna följa upp kvaliteten i den vård vi ger.