Certifiering

Vi är miljöcertifierad enligt ISO 14001:2015

Vi har ett strukturerat miljöarbete med tydliga mål- och uppföljningar. Resultatet blir en
minskad belastning på miljön genom klok läkemedelsförskrivning, utfasning av farliga
kemikalier och en hållbar resursanvändning.