Välkommen till barnhälsovården Familjeläkargruppen Odenplan

Vi erbjuder barnhälsovård för barn mellan 0-6 år samt föräldrastöd.

Vår uppgift är att tillsammans med barnets vårdnadshavare arbeta för att främja barnets hälsa och utveckling. 

Vi följer barnhälsovårdens basprogram. Det innebär att vi även erbjuder ditt barn vaccinationer enligt vårt svenska vaccinationsprogram.

Vi arbetar med förebyggande hälsovård. Det är därför viktigt att ditt barn och du själv är friska när ni besöker oss, för att inte riskera att smitta andra.

Om ditt barn är sjukt och du önskar rådgivning, kontakta 1177, eller ta kontakt med vårdcentralen.

Pga covid-19 har vi ingen öppen mottagning. Ring till barnets BVC-sköterska och boka en tid. För att minska risken för smittspridning får endast EN vuxen följa med barnet. Vi ber att inga syskon följer med, om det inte är absolut nödvändigt.