Välkommen till barnhälsovården Familjeläkargruppen Odenplan

Här erbjuder vi barnhälsovård för barn mellan 0-6 år samt föräldrastöd.
Vår uppgift är att tillsammans med barnets vårdnadshavare arbeta för att främja
barnets hälsa och utveckling. 
Vi erbjuder föräldragruppsträffar.

Vi följer barnhälsovårdens basprogram. Det innebär att vi även erbjuder ditt barn
vaccinationer enligt vårt nationella vaccinationsprogrammet.

Det är viktigt att ditt barn och du själv är friska när ni besöker oss, för att inte riskera
att smitta andra. För att minska risken för smittspridning vill vi att ni stannar hemma
vid förkylningssymtom eller feber.
Om ditt barn är sjukt och du önskar rådgivning, kontakta 1177, eller ta kontakt med
vårdcentralen.

Ring till barnets BVC-sköterska för tidsbokning.

OBS! Fr o m 23-01-01 debiteras 400:- för uteblivet besök/sent återbud!

Avbokning av besök ska göras senast 24 timmar före inbokad tid.
Vid sent återbud eller uteblivet besök sker debitering enligt gällande regelverk.
Återbud kan lämnas dygnet runt på BVC-sköterskornas telefon:
08-587 676 21, 08-587 676 22, 08-587 676 23