Välkommen till barnhälsovården Familjeläkargruppen Odenplan

Här erbjuder vi barnhälsovård för barn mellan 0-6 år samt föräldrastöd.
Vår uppgift är att tillsammans med barnets vårdnadshavare arbeta för att främja barnets hälsa och utveckling. 

Vi följer barnhälsovårdens basprogram. Det innebär att vi även erbjuder ditt barn vaccinationer enligt vårt nationella vaccinationsprogrammet.

Det är viktigt att du och ditt barn och du själv är friska när ni besöker oss, för att inte riskera att smitta andra.
Om ditt barn är sjukt och du önskar rådgivning, kontakta 1177, eller ta kontakt med vårdcentralen.

P g a covid-19 har vi ingen öppen mottagning. Ring till barnets BVC-sköterska och boka en tid.

För att minska risken för smittspridning ser vi gärna att syskon inte medföljer samt att ni stannar hemma vid förkylningssymtom eller feber.