Barn och ungdomspsykolog via Moment Psykologi

Första linjens psykiatri är en del av husläkarverksamheten från 1 december 2021.

Vår samarbetspartner Moment Psykologi erbjuder psykolog för barn och unga i
åldern 6-17 år och deras föräldrar. Möjlighet till både fysiska och digitala besök.

Kontakta Moment Psykologi direkt själv eller få en remiss via din husläkare.

Besöksadress: Moment Psykologi, Drottninggatan 99, 5 tr
Kontakt: Moment Psykologi
Varmt välkommen att kontakta Moment!

*Besöken är avgiftsfria, vanlig regiontaxa gäller uteblivande/sena återbud.