Avgifter

Läs mer om patientavgifter inom Region Stockholm här

Typ av besökPris
Besök hos läkare200:-
Hembesök av läkare300:-
Digitalt besök hos läkare200:-
Sjuksköterskebesök
Distriktssköterskebesök
100:-
Hembesök av distriktssköterska100:-
Vaccinationsrådgivning250:-/15 min (timtaxa)
Intyg375:-(inkl moms)/15 min (timtaxa)
Uteblivet besökBesökskostnaden (Frikort gäller inte)
400:- (fr o m 1 september 2020)
Röntgenundersökning200:-