Avgifter

Nya avgifter gäller från och med 2024-01-01

Läs mer om patientavgifter inom Region Stockholm här

Typ av besökPris
Besök hos läkare275-
Hembesök av läkare275:-
Digitalt besök:
Läkare, distriktssköterska, sjuksköterska
275:-
Besök hos
Distriktssköterska
Sjuksköterska
Undersköterska
275:-
Hembesök av
Distriktssköterska / Undersköterska
275:-
Vaccinationsrådgivning250:-/15 min (timtaxa) Frikort gäller ej
Intyg375:-/15 min (timtaxa, inkl moms) Frikort gäller ej
Sent återbud eller uteblivet besök400:- (fr o m 1 september 2020) Frikort gäller ej
Högkostnadsskydd för öppenvård
Maxbelopp för debiterade patientavgifter
under en 12-månaders period
(kontant, betalkort, faktura)

1400:- (fr o m 1 januari 2024)