Avgifter

Läs mer om patientavgifter inom Region Stockholm här

Typ av besökPris
Besök hos läkare200:-
Hembesök av läkare300:-
Digitalt besök hos läkare200:-
Sjuksköterskebesök
Distriktssköterskebesök
100:-
Hembesök av distriktssköterska100:-
Vaccinationsrådgivning250:-/15 min (timtaxa) Frikort gäller inte
Intyg375:-/15 min (timtaxa, inkl moms) Frikort gäller inte
Uteblivet besök400:- (fr o m 1 september 2020) Frikort gäller inte
Röntgenundersökning200:-