Läkarmottagning

Din familjeläkare är din förstahandskontakt vid hälsoproblem som inte kräver sjukhusets resurser.
Du kan få hjälp med t.ex. infektioner, sårskador, ledsjukdomar, hjärtsjukdomar, diabetes, ögon- och
öronsjukdomar samt psykiska besvär.

Du kan också få hjälp med intyg och vaccinationer. Din familjeläkare samarbetar med såväl privata 
specialister som med sjukhusläkare för att du skall få bästa möjliga vård.

 Telefontid
Vardagar 08:30-09:15

För kontaktinformation till respektive läkare se menyraden till höger.