Vaccinationspriser

Gäller från och med 2024-02-01

Vaccin mot Preparat Pris/dos
TBE-fästingburen hjärninflammation Encepur Vuxen (>12 år) 400:- (3 doser)
TBE-fästingburen hjärninflammation Encepur Barn (<12 år) 350:- (3 doser)
Hepatit A Havrix Vuxen (från 16 år) 420:- (2 doser)
Hepatit A Havrix Barn (1-15 år) 400:- (2 doser)
Hepatit B Engerix Vuxen (från 16 år) 390:- (3 doser)
Hepatit B Engerix Barn (under 16 år) 390:- (3 doser)
Hepatit A+B Twinrix Vuxen (från 16 år) 575:- (3 doser)
Hepatit A+B Twinrix Barn (under 16 år) 480:- (3 doser)
Influensa Vaccin mot influensa Kostnadsfritt för riskgrupper och 65 år eller äldre under kampanjen.
380:- för övriga
Lunginflammation (pneumokocker) Pneumovax Kostnadsfritt för riskgrupper och 65 år eller äldre under hela året.
450:- för övriga
     
Stelkramp+Difteri DiTe Booster 430:-
(kostnadsfritt i samband med sårskada enligt läkarordination)
Bältros Shingrix Endast på läkarordination (recept)
Injektionskostnad 250:- tillkommer.
Kolera och turistdiarré
Vuxna och barn >6 år (2 doser)
Barn <6 år (3 doser)
Boosterdos
Dukoral Vaccinkostnad tillkommer.
250:- (rådgivning inkl. e-recept)
250:- (rådgivning inkl. e-recept)
250:- (rådgivning inkl. e-recept)
Malariaprofylax   250:- (rådgivning inkl. e-recept).
Medicinkostnad tillkommer.
PPD – Tuberkulintest   500:- (inkl. läkemedel, rådgivning, injektionskostnad och avläsning efter 72 timmar)