Vaccinationspriser

Gäller från och med 22-04-01

Vaccin mot Preparat Pris/dos
TBE-fästingburen hjärninflammation Encepur Vuxen (>12 år) 400:-
TBE-fästingburen hjärninflammation Encepur Barn (<12 år) 350:-
Hepatit A Havrix Vuxen (från 16 år) 420:-
Hepatit A Havrix Barn (1-15 år) 400:-
Hepatit B Engerix Vuxen (från 16 år) 390:-
Hepatit B Engerix Barn (under 16 år) 390:-
Hepatit A+B Twinrix Vuxen (från 16 år) 570:-
Hepatit A+B Twinrix Barn (under 16 år) 480:-
Influensa Vaccin mot influensa Kostnadsfritt under kampanjen för riskgrupper och 65 år eller äldre.
300:- för övriga
Lunginflammation (pneumokocker) Pneumovax Kostnadsfritt för riskgrupper och 65 år eller äldre under kampanjen.
400:- för övriga
     
Stelkramp + Difteri DiTe Booster 430:-
(kostnadsfritt i samband med sårskada enligt läkarordination)
Bältros Zostavax Endast på läkarordination
(1 singeldos)
Injektionskostnad 250:- tillkommer.
Kolera och turistdiarré
Vuxna och barn >6 år (2 doser)
Barn <6 år (3 doser)
Boosterdos
Dukoral Vaccinkostnad tillkommer.
250:- (rådgivning inkl. e-recept)
250:- (rådgivning inkl. e-recept)
250:- (rådgivning inkl. e-recept)
Malariaprofylax   250:- (rådgivning inkl. e-recept).
Medicinkostnad tillkommer.
PPD – Tuberkulintest   500:- (inkl. läkemedel, rådgivning, injektionskostnad och avläsning efter 72 timmar)