Utbildning & Forskning

På Familjeläkargruppen Odenplan utbildas regelbundet medicine kandidater från läkarutbildningen på Karolinska Institiutet. Dessutom utbildas regelbundet sjuksköterskeelever, blivande distriktssköteelever och undersköterskelever.

Läkare under ST-tjänstgöring och AT-tjänstgöring har också sina placeringar på mottagningen med personliga handledare. All personal vidareutbildar sig regelbundet 5-10 dagar/år beroende på yrkeskategori.

På familjeläkargruppen bedrivs kontinuerligt kvalitetssäkring av verksamheten. Utbildning, Forskning

På familjeläkargruppen bedrivs kontinuerligt kvalitetssäkring av verksamheten.