Utbildning & Forskning

På Familjeläkargruppen Odenplan utbildas regelbundet medicine kandidater från läkarutbildningen på Karolinska Institiutet. Dessutom utbildas regelbundet sjuksköterskeelever, blivande distriktssköteelever och undersköterskelever.

Läkare under ST-tjänstgöring och AT-tjänstgöring har också sina placeringar på mottagningen med personliga handledare. All personal vidareutbildar sig regelbundet 5-10 dagar/år beroende på yrkeskategori.

På familjeläkargruppen bedrivs kontinuerligt kvalitetssäkring av verksamheten.Utbildning, Forskning
På Familjeläkargruppen Odenplan utbildas regelbundet medicine kandidater från läkarutbildningen på Karolinska Institiutet. Dessutom utbildas regelbundet sjuksköterskeelever, blivande distriktssköteelever och undersköterskelever.

Läkare under ST-tjänstgöring och AT-tjänstgöring har också sina placeringar på mottagningen med personliga handledare. All personal vidareutbildar sig regelbundet 5-10 dagar/år beroende på yrkeskategori.

På familjeläkargruppen bedrivs kontinuerligt kvalitetssäkring av verksamheten.