Länkar_menu

Viktiga telefonnummer

Ring alltid 112 vid fara för liv, egendom och miljö.

113 13 – Informationsnummer vid olyckor och kriser.

114 14 – Polisen, nummer vid icke-akuta händelser.

1177 – Sjukvårdsrådgivning.