Länkar

Allmän info om sjukvård
Infomedica » Patientorienterad infomtion om diagnoser, undersökningar, hälsa m.m .
Medicallink » En innehållsrik informationstjänst för hälso- och sjukvård
Netdoktor » Stor medicinsk informationstjänst

Råd om vanliga medicinska frågor
Vaccintionsguide » Här finns information om vilka vaccinationer du bör ha för olika resmål.

Patientföreningar 
NHR » Neurologiskt Handikappades Riksförbund Parkinson Förb
Parkinson Förbundet »
IRIS » Infertilas Riksförening
Alzheimerföringen i Sverige »
Demensförbundet »
Svenska Migränförbundet »
Svenska Glaukomförbundet »
Pion » Patientinformation om olika sjukdomar

Övrigt
1177 // Vårdguiden » Allt du vill veta om vården i Stockholms län. Tel: 08-320 100