Länkar

Allmän info om sjukvård
Infomedica » Patientorienterad information om diagnoser, undersökningar, hälsa m.m
Medicallink » En innehållsrik informationstjänst för hälso- och sjukvård
Netdoktor » Stor medicinsk informationstjänst

Råd om vanliga medicinska frågor
Vaccinationsguide » Här finns information om vilka vaccinationer du bör ha för olika resmål

Patientföreningar 
NHR » Neurologiskt Handikappades Riksförbund
Parkinsonförbundet »
IRIS » Infertilas Riksförening
Alzheimerföreningen i Sverige »
Demensförbundet »
Svenska Migränförbundet »
Svenska Glaukomförbundet »
Pion » Patientinformation om olika sjukdomar

Övrigt
1177.se » Allt du vill veta om vården i Region Stockholm