Kontaktinformation

Adress
Familjeläkargruppen Odenplan
Läkarhuset Odenplan
Odengatan 69, Plan 10-11
113 22 Stockholm

Kontakta oss
Tel: 08-587 676 10
Rådgivning: 08-587 676 10
Äldremottagning: 08-587 676 35
     08.00 – 09.00
Fax: 08-587 676 09 alt.
Fax: 08-587 676 19
 Kontakta oss via 1177.se »
 Digitalt via Praktikertjänst24 »

Ring alltid 112 vid fara för liv, egendom och miljö.

Jourmottagning
Vi hänvisar till Jourmottagningen Sabbatsbergs Husläkarjour på kvällar och helger, när vi har stängt.