Christina Hesselbäck – Mottagningsköterska

Efter remiss från din familjeläkare hjälper vår mottagningssköterska dig med EKG, 24-timmars blodtryck, spirometri och rökavvänjning,
Specialistutbildad inom området astma och KOL samt allergier.

Mottagningstelefon: 08-587 676 10
Kl.08:00 – 17:00
Fax: 08-587 676 09

Plan 11