Christina Hesselbäck – Astma-/KOL-sjuksköterska

Efter remiss från din familjeläkare hjälper vår astma-/KOL-sjuksköterska dig med spirometri,
inhalationsteknik och rökavvänjning.
Specialistutbildad inom området astma och KOL samt allergier.

Mottagningstelefon: 08-587 676 10
Kl. 07:30-17:30
Fax: 08-587 676 09
Plan 11