Verksamhetsidé

Vår mottagning utgör den naturliga förstahandskontakten för alla hälsoproblem som ej kräver sjukhusets resurser. Vi erbjuder en personlig sjukvård, omvårdnad och rådgivning för alla oavsett ålder, sjukdom och hälsotillstånd. Begrepp som är centrala för oss är: personlig vård, patienten i centrum, generalistkunskap, långsiktighet, tillgänglighet och helhetssyn. Familjeläkaren /Distriktssköterskan utgör navet och våra lokala samarbetspartners är ekrarna i ”sjukvårdshjulet”.

Vi erbjuder tillsammans med våra samarbetspartners en komplett primärvård: Familjeläkar- och distriktsköterskevård, hemsjukvård (distrikt- och undersköterskor), barnhälsovård, förebyggande vård och rådgivning. Dessutom tillgång till mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning, sjukgymnastik, rehabilitering, arbetsterapi, dietist samt psykosocial rådgivning och stöd via ”vår” kuratorsmottagning och Serafens psykmottagning. Dessutom har vi samverkan med hemtjänst (privat och kommunal), kommunens biståndshandläggare och övrig socialtjänst, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Läkarhuset Odenplan, Centrala Stans barnmottagning, Sabbatsbergs närsjukhus, Stockholmsgeriatriken, St Görans Sjukhus, Karolinska sjukhuset och övriga ”vårdgrannar” i nära samråd med våra patienter.

Tillgänglighet
Patienterna ska få kontakt med sin familjeläkare och/eller sin Distriktssköterska via telefon, fax eller e-post (hittills endast några läkare och sköterskor) eller direkt på mottagningen eller via hembesök 8-17 varje vardag, året runt, som regel samma dag när akuta behov föreligger. Mottagningen ansvarar även för en fungerande hemsjukvård dagtid helg.

Vår yrkesmässiga kompetens ska vara hög både rent medicinskt och när det gäller kvalitéer som omvårdnad och konsultationskonst. Kontinuerlig vidareutbildning av all personal är högt prioriterade aktiviteter. Mottagningen handleder regelbundet olika kategorier av läkar- och sköterskestuderande. Utvecklingsarbete av olika slag stimuleras. Vid nyttjande av laboratorieprover, medicinsk service och läkemedelsförskrivning vägs hela tiden kostnadseffektivitet mot nyttan för patienten. Etiken gentemot våra patienter står dock alltid över ekonomin.

Engagemang och arbetsglädje är en grundläggande målsättning. Alla medarbetare känner delaktighet och ansvar för verksamheten. Ett gott samarbete mellan olika yrkeskategorier är vitalt och vi försöker hela tiden ”arbeta gränslöst” och undvika revirtänkande. Utvecklingssamtal anordnas, veckovisa personalmöten och beredningsgrupper med representanter för alla yrkesgrupper samlas regelbundet. Tid avsätts regelbundet för reflektion och sociala aktiviteter.

Patientens behov är centralt vid utformningen av mottagningens verksamhet. Patientenkäter och den kontinuerliga dialogen med patienten ger oss goda kunskaper om dessa behov. Vårdgivaren svarar ytterst för prioriteringen av verksamhetens resurser.