Kerstin Lindgren Johansson – Mottagningssköterska

Mottagningstelefon: 08-587 676 10
Kl. 07:30 – 17:30
Fax: 08-587 676 09
Plan 10/11