Barnavårdscentral

Vi ger råd och stöd under barnets första sex levnadsår. Det sker vid regelbundna hälsokontroller vid barnavårdscentralen och vid hembesök. Vi följer barnets fysiska och psykiska utveckling.

För att förebygga sjukdomar görs undersökningar och vaccinationer enligt Stockholms läns landstings barnhälsovårdsprogram. Din familjeläkare är även BVC-läkare.

kal Tidsbokning till BVC-läkarbesök sker efter överenskommelse med BVC-sköterskan.

tele För kontakt med någon av våra BVC-sköterskor, se kontaktinformation till höger.

Läs mer om vad som görs på BVC på 1177:s hemsida: Om BVC

Ny telefonlinje för personer som utövar våld mot sin partner.

Välj att sluta
valjattsluta.se
– Telefonlinjen för dig som riskerar att skada den du älskar.
020 555 666