Äldremottagning

Välkommen till vår Äldremottagning!
Den 5 september 2016 startade vi upp vår äldremottagning för dig som är 75 år och äldre, och listad hos oss på Familjeläkargruppen Odenplan.

Målsättningen är att ytterligare förbättra tillgängligheten och samtidigt bibehålla en god kontinuitet. Du ska i möjligaste mån få träffa
samma läkare och sköterska när du vänder dig till oss. Vi vill ge dig den bästa vård för att du ska må bra, känna dig trygg och kunna leva
ett hälsosamt liv!

Vi erbjuder som tidigare en fast läkarkontakt – du når din egen personlige familjeläkare på dennes telefontid 08.30 – 09.15.
En ny telefonlinje har upprättats för dig som är 75 år eller äldre, mellan 08.00 – 09.00 till distriktssköterska på äldremottagningen.

Du har möjlighet att få en bokad tid till din läkare eller sköterska samma dag eller dagen därpå.
Du kan också få hembesök eller hemsjukvård om du inte kan ta dig till mottagningen.
Välkommen att ringa mellan 08.00 – 09.00 till vår äldremottagning.

Äldremottagning och hemsjukvård
– Trygghet – Tillgänglighet – Kontinuitet –

Är du 75 år eller äldre och behöver en anpassad vård utifrån dina specifika behov?
Vår äldremottagning erbjuder:

– Ett eget engagerat äldreteam
– Direkttelefon till äldremottagningens distriktssköterska 08.00 – 09.00 tel. 0709-144400
– Direkttelefon till din personlige familjeläkare 08.30 – 09.15
– Längre läkarbesök (30-45 min) samma dag eller dagen därpå
– Hembesök vid behov (akuta eller planerade)
– Öppen mottagning till distriktssköterska 08.30 – 09.30
– Läkemedelsgenomgångar
– Minnesutredningar
– Samverkan med socialtjänst
– Rehabiliteringsstöd

aldre_1

Vid behov av vård i hemmet, erbjuder vi hemsjukvård
– Ett eget hemsjukvårdsteam med familjeläkare och distriktssköterska
– Direkttelefon till din familjeläkare och distriktssköterska
– Hembesök med kontinuitet
– Hjälp med medicinering
– Provtagning i hemmet
– Omläggning och behandlingar i hemmet
– Vårdplanering i hemmet
– Samverkan med hemtjänst, socialtjänst
– Hemrehabilitering med sjukgymnast

aldre_2


För mer information eller tidsbokning

Ring 0709-144400, 08.00 – 09.00.